فناوری هایِ پوشیدنی روز به روز در حال ارتقا هستند و کمپانی هایِ بزرگ دنیا در تلاش هستند امکانات جدیدی به ابزارهایِ پوشیدنی اضافه کنند. بر کسی پوشیده نیست که سونی به عنوان یکی از بازیگران اصلی ساخت سنسور برایِ گوشی هایِ هوشمند در دنیا مطرح است و اگر تحرکاتی در زمینه سنسورهایِ دوربین برایِ گجت هایِ هوشمند مشاهده شود، قطعاً اذهان عمومی به سمت کمپانی سونی هدایت میشود.

امروز از بخش نیمه هادی هایِ سونی خبر میرسد که این کمپانی در حال توسعه دوربینی بسیار کوچک برایِ ابزارهایِ پوشیدنی است. این سنسور که 1.2 مگاپیکسلی است و جایِ بسیار کمی را اشغال میکند ( تنها 2 میلی متر جا اشغال میکند )، لقب کوچک ترین سنسور 1 مگاپیکسلی را در دنیا به خود اختصاص داده است.